Calendar creștin ortodox 31 august 2022. Sărbătoare mare pentru toți credincioșii. Ce trebuie să facă miercuri femeile care vor să rămână însărcinate

În ultima zi a lunii august, în calendrul creștin ortodox este mare sărbătoare. Iată ce trebuie să facă pe 31 august credincioșii care vor să se vindece de boli grave, dar și femeile care vor să rămână însărcinate.

Pe data de 31 august 2022, în calendarul creștin ortodox este prăznuită Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Această sărbătoare are o semnificație aparte pentru credincioși, astfel că în această zi se respectă mai multe tradiții și obiceiuri.

Calendar creștin ortodox 31 august 2022. Ce semnifică Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului?

Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an, pe data de 31 august. Este una dintre sărbătorile importante din luna august. Mai mult, această sărbătoare încheie anul bisericesc, având în vedere că anul nou începe pe 1 septembrie.

Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului amintește de Sfântul Brâu pe care l-a primit Apostolul Toma, având în vedere că acesta nu a participat la înmormântarea Maicii Domnului.

Acest Sfânt Brâu este o dovadă a învierii și înălțării Maicii Domnului la cer, fiind țesut de Fecioara Maria din păr de cămilă, potrivit crestinortodox.ro.

De-a lungul timpului, Sfântul Brâu a făcut mai multe minuni. În secolul al X-lea, acesta a ajutat-o pe împărăteasa Zoe să se vindece de o boală gravă, motiv pentru care aceasta a brodat Sfântul Brâu cu fir de aur și l-a așezat în racla dăruită de împăratul Arcadie.

Acest eveniment poartă denumirea de Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului și este sărbătorit în fiecare an, pe data de 31 august.

Brâul Maicii Domnului are puteri tămăduitoare

Se spune că Brâul Maicii Domnului are puterea de a aduce vindecare trupească și sufletească.

De-a lungul timpului, tradiția spune că cei care l-au atins s-au vindecat de cancer, iar femeile care nu puteau rămâne însărcinate au putut avea copii.

Se crede că femeile care își doresc să devină mame ar trebui să poarte în jurul taliei o panglică pe care să o atingă de racla în care se află Brâul Maicii Domnului. În plus, femeile care își doresc să devină mame, dar și persoanele care sunt grav bolnave pot rosti o rugăciune despre care se crede că ar avea puteri tămăduitoare.

„Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine, Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi-n ceasul morţii noastre. Amin.

Sub milostivirea ta, scăpăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în necaz, ci ne izbăveşte din nevoi, una Curată şi Preamărită.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele de botez) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vrăjitoriile şi blestemele, ca întreg şi sănătos să fie robul tău. Amin.

Ca şi cu coroana luminată, Prea Curată de Dumnezeu Născătoare cu preacinstitul tău brâu, robul tău se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigând către tine:

Bucură-te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri;
Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii;

Bucură-te, prin care răsare bucuria,
Bucură-te, prin care piere blestemul;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;

Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi;

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele;
Bucură-te ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucrurile spurcate;
Bucură-te, căderea dracilor;

Bucură-te, uşa mântuirii;
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă;

Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi;
Bucură-te, prin care cad vrăjmaşii;

Bucură-te, mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, Maică Pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău, Preamărită, tare îngrădire, pe acesta scăpându-l de toate primejdiile, cu dumnezeieştile lucrări nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l şi care strigă către tine: Tăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv.

Ca şi cu o cinstită coroană, cu brâul Tău, robul tău cu bună credinţă luminat fiind, încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca pe un milostiv.

Încinge pe robul tău, întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor, celor ce-l muncesc şi nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să Te preamărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să strige: Iisuse, mântuieşte-mă pe mine păcătosul ca un milostiv.

Naşterea fără stricăciune şi fericire numai tu ai avut, preabinecuvântată, şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor, brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat.

Dumnezeiască Maică prin care robul tău ia de la Dumnezeul nostru mare milă.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.