Ce documente sunt necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA

Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA, dupa caz:

-cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

– carnetul de munca (original si copie);

-carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);

-carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);

-alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

-actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

-livretul militar (original si copie);

-diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

-dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

-adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

-adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite si speciale , in original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

-procura speciala, pentru mandatar (original si copie);

-acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

-alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.